Pulzná magnetoterapia

Magnetoterapia sa v poslednom desaťročí stáva veľmi populárnou alternatívnou liečebnou metódou. Rozhodujúcim zlomom v jej rozšírení bol presun technicky náročnej nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie z lekárskych kliník do domáceho používania. Drahé klinické zariadenia, náročné na obsluhu boli prispôsobené domácim podmienkam a výsledkom sú prístroje s jednoduchým ovládaním, avšak rovnakými účinkami.

Dnes je liečba magnetickým poľom – magnetoterapia v odborných kruhoch pokladaná za bezpečnú a veľmi účinnú fyzikálnu liečebnú metódu. Často býva tiež nazývaná „liečebnou metódou dvadsiateho prvého storočia“.

Nejde však o používanie jednoduchých statických magnetov – náramkov alebo retiazok, ale vysoko účinné elektrické nízkofrekvenčné pulzné magnetické pole. Hojivá a regeneračná sila elektromagnetickej energie bola donedávna využívaná predovšetkým v klinickej praxi nemocníc a v profesionálnych rehabilitačných zariadeniach. Dnes je aj vďaka mnohoročným skúsenostiam, práci a vývoju v spoločnosti ZES Brno, a.s. pulzná magnetoterapia dostupná na bežné domáce použitie.

Magnetoterapeutické prístroje Renaissance® sa stali obľúbeným a vyhľadávaným produktom úspešným nielen v medicínskej distribúcii, ale aj v priamom predaji. Domácim používateľom prináša úľavu v mnohých smeroch a autorizovaným predajcom v oblasti priameho predaja vysokú rentabilitu.