Generátory Renaissance®

Generátory sú zdrojom impulzov, ktoré sa v danom aplikátore menia na liečivé magnetické pole. Naše generátory sú zostavené tak, aby vytvárali regulovateľnú optimálnu frekvenciu (v rozpätí 1 až 100 Hz), boli jednoducho použiteľné aj v domácom prostredí a súčasne absolútne bezpečné. Na obidva používané typy generátorov možno napojiť dva aplikátory súčasne.

Generátor DUO

Generátor DUO COMFORT