Referencie

Pulzná magnetoterapia Renaissance získala od svojho vzniku len v Českej republike už vyše dvadsaťtisíc spokojných zákazníkov. Sú medzi nimi domácnosti, lekárske a rehabilitačné zariadenia, veľké nemocnice, seniorské ústavy, zariadenia pre hendikepovaných, ordinácie praktických lekárov, športové kluby, kúpele...

S rastom dopytu (domáceho i zahraničného) sa zvyšujú aj požiadavky na výrobu. Vzhľadom na to, že výroba magnetoterapie Renaissance je v súlade so všetkými štandardmi EÚ, ktoré sú kladené na lekárske prístroje, dostali sa produkty spoločnosti ZES Brno do ponuky na tak prestížnych a náročných trhoch, akými sú Nemecko, Francúzsko, Belgicko či Španielsko.

V našom archíve nájdete stovky videí, ďakovných listov a dobrozdaní od popredných lekárov. Obchodný úspech však najlepšie osvedčujú naši distribútori a predajcovia v rade európskych krajín:

„... Vzhľadom na veľmi drahú zdravotnú starostlivosť v Španielsku venujú Španieli veľkú pozornosť svojmu zdraviu a prevencii. Prístroje Renaissance tu predstavujú veľmi zaujímavú domácu alternatívu liečby.“
María del Carmen, Španielsko

„Slovinsko patrí ku krajinám s veľkou obľubou magnetoterapie. Preto aj ponuka nízkofrekvenčnej terapie je pomerne široká, vrátane domácej produkcie. My sme si však vybrali Renaissance. Dôvod? Spoľahlivosť, dizajn, dobrá marža.“
Natalia Logar, Slovinsko

„... Zatiaľ najlepší produkt v našom systéme priameho predaja. Náročnejší na prípravu, no o to úspešnejší u klientov.“
Agnieszka Szerba, Poľsko

„Veľa si sľubujeme od trhu vo Francúzsku a Belgicku. Podstatné bolo, že produkty Renaissance zodpovedajú všetkým tunajším predpisom, sú vybavené francúzskymi návodmi a spĺňajú vysoké nároky na kvalitu i vzhľad.“
Razack Koubay, Belgium